Citación recomendada para este documento

Seiler, Daniel-Louis. "La Comparaison et les partis politiques". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 2001. <http://hdl.handle.net/2072/1271>. [Consulta: 19-06-18].