Citación recomendada para este documento

Llobet Abizanda, Montserrat. "Indicadors de responsabilitat social de les organitzacions". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/12520>. [Consulta: 21-05-18].