El Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia està estructurat en Unitats disperses geogràficament, unes al Campus de la UAB i d’altres a les Unitats Docents Hospitalàries. Coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement de Farmacologia i de Toxicologia en tots els Centres de la UAB, no únicament en l’àmbit de la medicina humana sinó també de la veterinària.

Cliqueu aquí per consultar les línees de recerca del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia.