Citació recomanada per aquest document

Lewis, David W.. "Canvi i transició en els serveis públics". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1997. <http://hdl.handle.net/2072/10360>. [Consulta: 24-05-18].