La figura de l'Educador social als instituts. Diferències de treball de l’educador social i l’integrador social en l’àmbit de l’educació secundària
Ferragut Puig, Cristina
La incorporació del professional de l'educació social als centre de secundària a Catalunya, és un tema d'actualitat. La presència de l'educador social als instituts, pot aportar una obertura i un dinamisme a aquesta institució educativa, i a la vegada deixar en relleu l'adaptabilitat i dinamisme d'aquesta professió. Els canvis constants que la nostra societat viu, afecten a tota la població, incloent els adolescents i en conseqüència també afecten a les escoles. L'educador social pot donar a la institució escolar una altra perspectiva de treball davant al conjunt de problemes que actualment van emergent a l'àmbit educatiu, mitjançant el treball en equip de tots els professionals de l'equip docent, per tal de garantir una educació de qualitat i inclusiva. L'educador social pot proporcionar a l'escola les eines necessàries per establir un vincle entre l'escola, la família, la comunitat i l'alumne.
The incorporation of social education professionals into secondary schools in Catalonia is a topical issue. Their presence can lead to a greater openness and dynamism within these institutions, while also making plain the dynamism and adaptability of the profession. The constant social changes of recent times affect the entire population, including adolescents, and consequently also affect schools. School-based social educators can offer another perspective on how to work with the range of problems that are emerging in education and, by working in close collaboration with the teaching staff, can help to ensure educational quality and inclusion. The school-based social educator can provide the necessary tools to establish a link between school, family, community and students.
05-2015
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2015_ferragut_cristina_figura_educador.pdf 433.4 KB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem