Anàlisi del funcionament i el grau d'inclusió de dues unitats de suport a l'educació especial (USEE)
Sala Font, Lídia; Nogué Masdevall, Xènia
L’estudi que es detalla a continuació consisteix en un anàlisi sobre el funcionament i grau d’inclusió de les USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial). Per dur-lo a terme s’han analitzat les pràctiques de les USEE de dues escoles a través de quatre entrevistes, tres observacions i dos registres a cada centre. La recerca respon als dos objectius generals basats en avançar en el coneixement de les USEE actuals en termes d’organització, funcionament i de les pràctiques que actualment s’hi desenvolupen i en analitzar si treballen de forma inclusiva o no des del punt de vista de l’Índex d’Inclusió (Booth i Ainscow, 2000). En general, s’observa la intenció inclusiva de la mesura, no obstant, es detecten obstacles que en dificulten el procés i que en termes generals evidencien que encara és necessari un treball de sensibilització social i de revisió sobre els principis i les pràctiques educatives envers la inclusió.
The study described below consists of an analysis of the operation and the degree of inclusion of USEE (Support Unit to Special Education). In order to carry it out, we analyzed the USEE practices in two different schools through four interviews, three observations and two records in each center. The research is based on two aims, which are focused on making progress in the knowledge of current USEE in terms of organization, operations and practices that currently take place and on analyze whether they work in an inclusive way or not, from the point of view of the Index for Inclusion (Booth; Ainscow, 2000). In general, the intention of the inclusive practice is observed; however, there are some difficulties in regular schools, which hinder the process and show that in general it is still necessary to work on social awareness and revise the principles and education practices towards inclusion.
16-05-2014
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2014_no ... i_funcionament_annexos.pdf 10.96 MB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2014_nogue_xenia_analisi_funcionament.pdf 1.540 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a