Impacte educatiu de l'escolta del paisatge sonor en infants
Martín Salas, Irene
Aquest treball d’investigació pretén aprofundir en les nocions relatives al paisatge sonor; un tema poc treballat en l’àrea curricular d’Educació Musical. Primerament amb la fonamentació, s’han extret les principals idees dels diferents autors que han treballat i investigat el tema del paisatge sonor. Posteriorment, analitzant aquest marc teòric s’ha intentat aprofundir en el tema i, per escollir i dissenyar activitats que hem realitzat a l’aula. A fi de poder analitzar i observar in situ aquest procés s’ha aplicat durant dos mesos a dues aules de música amb alumnes d’entre 7 i 8 anys i, pel que fa resultats, no hi ha dubte que amb aquest enfocament del fenomen de l’escolta –buscant una centralització en allò essencial i elemental del fet perceptiu-, podem constatar que es produeix un increment quantitatiu i qualitatiu del reconeixement dels sons de l’entorn, i una millora en la percepció de les qualitats del so i la capacitat de reflexió i descripció.
This research aims to deepen in some concepts related to soundscape, a part which has not been devoted too much attention to in the music education curriculum. Firstly, within the justification, we have extracted the main ideas of various authors who have previously worked and researched on the soundscape. Later, the theoretical framework has attempted to delve into the subject and choose and design activities which have been carried out in the classroom. In order to analyze and observe it in situ, the process has been implemented for two months in two music classrooms with pupils aged 7 to 8 years. After that, there is no doubt that this approach has led to a quantitative and qualitative increase in the recognition of environmental sounds, and in the improvement in the perception of the quality of sound and in the students’ ability to reflect and describe.
17-05-2013
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_martin_irene_impacte_annex.pdf 489.6 KB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2013_martín_irene_impacte.pdf 1.984 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem