Els beneficis de la música a l'aula inclusiva: les emocions a l'aula infantil
Sala Damunt, Maria
Aquest Treball de Final de Grau en Mestre d’Educació Infantil, i especialitat en menció inclusiva, té com a objectiu analitzar els beneficis de la música a les aules inclusives de parvulari de l’escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga. La música no només ajuda a desenvolupar el sentit de l’oïda, del tacte i el llenguatge, sinó que també millora la capacitat d’improvisació i la creativitat. A més, redueix barreres pel que fa a la participació i a l’aprenentatge de tots els alumnes i promou el treball en grup i d’una forma emocional. Podem dir, doncs, que la música és integradora, uneix cultures i crea noves formes d’expressió musical. El meu paper en el projecte és totalment actiu. Es porten a terme quatre activitats relacionades amb l’àmbit musical per tal de fer un anàlisi exhaustiu i de deduir quines són les emocions que provoca la música. Per tant, aquesta recerca pretén, d’una banda, donar coneixements més profunds sobre la relació entre música i educació emocional i, de l’altra, portar a terme algunes activitats per analitzar les reaccions d’infants de diferents edats. Per finalitzar aquest treball d’investigació, s’aporten unes conclusions sobre el paper de la música a l’aprenentatge.
The main objective of this Final Degree Project in Childhood Education, and speciality in inclusive mention, is to analyze the benefits of music in the inclusive nursery classrooms of the school Jacint Verdaguer, in Santa Eugènia de Berga. Music not only helps to develop the sense of hearing, of touch and language. It also improves the skills of improvisation and creativity. Moreover, it reduces barriers regarding participation and learning of all the students, and encourages team work in an emotional way. So we can say that music is completely conciliatory: it joins cultures and creates new ways of musical expression.Personally, my role in this project is completely active. Four different activities related to the music field are carried out, in order to do an exhaustive analysis to deduce which are the emotions that music causes. So the aim of this research is, on the one hand, to give deeper knowledge regarding the relation between music and emotional education and, on the other hand, to carry out activities in order to analyze the different reactions of children of different ages. To end with this investigation project, conclusions about the role of music in child’s learning are provided.
2013-05-17
Tots els drets reservats
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2013_sala_maria_beneficis_musica.pdf 749.3 KB application/pdf View/Open

Full text files in this document

Files Size Format View

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters