To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/62819

Estudio comparativo de la proteómica del secretoma cutáneo en función de la metodología de obtención, la transformación tumoral y la metástasis
Iranzo Martínez, María
Garí i Marsol, Eloi; Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
El secretoma és el conjunt de molècules que secreta una cèl·lula, incloent metabòlits, microRNAs i proteïnes. La composició proteica del secretoma ja ha estat caracteritzada en diversos teixits normals, com l'epidermis, utilitzant diferents aproximacions experimentals i tècniques. No obstant això, s'ha comprovat que les cèl·lules tumorals presenten canvis en la composició del secretoma respecte als teixits sans, i que aquestes variacions són importants en el desenvolupament tumoral i en la metàstasi. El carcinoma escamós cutani, la segona forma més comuna de càncer de pell, té un elevat poder invasiu i deriva en metàstasi quan no es tractat i extirpat aviat. En aquest treball s'ha dut a terme una revisió i una anàlisi comparativa de la composició proteica del secretoma de l'epidermis proporcionada per diferents treballs. A més, s'han analitzat les variacions entre el secretoma proposat per al carcinoma escamós de pell i el teixit cutani normal. Tal com mostren els resultats, la diversitat en la composició del secretoma, en funció de les aproximacions d'obtenció, conclou la gran influència que suposa la metodologia. A més, les anàlisis realitzades han permès trobar proteïnes del secretoma exclusives del carcinoma escamós de pell, sent possible la seva utilització com a biomarcadors.
El secretoma es el conjunto de moléculas que secreta una célula, incluyendo metabolitos, microRNAs y proteínas. La composición proteica del secretoma ya ha sido caracterizada en diversos tejidos normales, como la epidermis, utilizando diferentes aproximaciones experimentales y técnicas. Sin embargo, se ha comprobado que las células tumorales presentan cambios en la composición del secretoma respecto a los tejidos sanos, y que estas variaciones son importantes en el desarrollo tumoral y en la metástasis. El carcinoma escamoso cutáneo, la segunda forma más común de cáncer de piel, posee un elevado poder invasivo y deriva en metástasis cuando no es tratado y extirpado tempranamente. En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión y un análisis comparativo de la composición proteica del secretoma de la epidermis proporcionada por distintos trabajos. Además, se han analizado las variaciones entre el secretoma propuesto para el carcinoma escamoso de piel y el tejido cutáneo normal. Tal y como muestran los resultados, la diversidad en la composición del secretoma, en función de las aproximaciones de obtención, concluye la gran influencia que supone la metodología. Además, los análisis realizados han permitido encontrar proteínas del secretoma exclusivas del carcinoma escamoso de piel, siendo posible su utilización como biomarcadores.
The secretome is the set of molecules that a cell secretes, including metabolites, microRNAs and proteins. Protein composition of the secretome has already been characterized in several normal tissues, such as the epidermis, using different experimental and technical approaches. However, it has been demonstrated that tumor cells present changes in the composition of the secretome in regards to normal tissues, and that these variations are important in the tumor development and metastasis. Cutaneous squamous cell carcinoma, the second most common form of skin cancer, has a high invasive power and metastasizes when it is not treated and removed early. In this paper a review and a comparative analysis of the protein composition of the epidermal secretome provided by different studies has been carried out. In addition, variations between the proposed secretome for skin squamous cell carcinoma and normal cutaneous tissue have been analyzed. As the results show, the diversity in the composition of the secretome, depending on the approximations of obtention, concludes the great influence that the methodology supposes. In addition, in the comparative analysis we have described secretome proteins that are only present in squamous cell carcinoma of the skin, being possible their use as biomarkers.
2018-01
Secretoma
Proteïnes
Fluid intersticial
Carcinoma escamós
Proteïnes
Tumors
Pell -- Càncer
Carcinoma basocel·lular
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
cc-by-nc-nd
35 p.
bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
miranzom.pdf 0bytes PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters