Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10459.1/44518

Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat
Jové Monclús, Glòria; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Marsellés Vidal, M. Àngels; Ribes, Ramona; Valls Gabernet, Maria Josep; Cano Moroba, Sílvia
En aquest article presentem aquells indicadors que faciliten processos inclusius ¡/o de qualitat de vida en les persones arnb discapacitat. Mitjan~ant entrevistes en profunditat a persones de I'entorn més proper (pares i professionals) hem recollit informació dels processos que estan ¡/o han portat ii terme les persones amb discapacitat, amb la finalitat d'identificar els punts forts del procés i, en conseqüencia, donar pautes generals d'actuació en relació amb I'organització dels suports en el nostre context per tal d'afavorir els processos inclusius. Dels diferents indicadors se'n constata la importancia de sentir-se recolzats, especialment en aquells moments vitals de transició i canvi d'una etapa d'escolaritat a una altra o del pas a la vida adulta. També podlem afirmar que tenir un bon benestar emocional (ambients estables, ajuda, suports, referents clars, seguretat) contribueix a la disminució de I'estres dels professionals i de les famílies a I'hora de cobrir les necessitats de la persona amb discapacitat. Pel que fa al desenvolupament personal i a la inclusió social hi ha una visió positiva de la persona i del seu progrés. Finalment, apareix una referencia molt clara als drets, pero s'evidencia una percepció més pessimista a mesura que s'avanca en el cicle vital i es denuncien diferencies entre els drets teorics i els reals.
lndicators 'that facilitate inclusive process and quality of life of disabled people are discussed in this article. Detailed inteviews were run to their close up people (parents and professionals) in order to collect information about the process done by handicaped people to identify strong points and as a consequence, give general directions related to the organization of life support in our context to facilitate inclusion. Among the indicators studied, feeling supported is pointed out, specially in the key moments of transition and stage change in the school or when adult life is achieved. A good emotional welfare (stable environmí!nts, help, support, clear referents, security) contribute to diminish stress of pprofessionals and families. It exists a positive point of view about personal and social development. Finally, it raises an important item related to civil rights, but a more pessimist perception appears through the vital cycle, reperting differcmces between theoretical and real rights.
2005
Autodeterminació
Qualitat de vida
Inclusió
Discapacitat
Discapacitats
Qualitat de vida
Educació especial
Discapacitats -- Integració
Integració social
open access
(c) Universitat de Vic. Departament d'Educació Especial, 2005
(c) Eumo Editorial, 2005
article
Universitat de Vic. Departament d'Educació Especial;
Eumo Editorial
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
102223-142108-1-PB.pdf 1.097 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a