Recommended citation for this document

Cervós i Cortina, Núria. "Anàlisi dels processos de descentralització ferroviària a Europa: el cas dels sistemes ferroviaris suburbans". Casas Esplugas, Carles. 2011. <http://hdl.handle.net/2099.1/9720>. [Consulta: 04-07-15].