Citación recomendada para este documento

Cervós i Cortina, Núria. "Anàlisi dels processos de descentralització ferroviària a Europa: el cas dels sistemes ferroviaris suburbans". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. . <http://hdl.handle.net/2099.1/9720>. [Consulta: 26-04-18].