Recommended citation for this document

Aguasca Solé, Montserrat. "Repositoris Institucionals. El cas de la Universitat de Barcelona". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/14703>. [Consulta: 21-02-17].