Citación recomendada para este documento

Nogué Grabulosa, Albert. "Automatització d'un procés de fabricació de peces plàstiques". Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/97506>. [Consulta: 23-08-17].