Recommended citation for this document

Palés Argullós, Jorge Luis. "Establiment d’un laboratori d’habilitats clíniques a la facultat de medicina de la Universitat de Barcelona". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/97445>. [Consulta: 22-04-18].