Citació recomanada per aquest document

Calero Jacobs, Monica. "Teachers' reactions on students' responses: essential for an adequate task monitoring". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/97377>. [Consulta: 18-03-18].