Citación recomendada para este documento

Pérez, Karibel ; Serra, Eugènia. "Repositori de preservació digital de la Biblioteca de Catalunya: informe descriptiu i de situació / Redactat per Karibel Pérez i Eugènia Serra del Grup de Preservació Digital de la BC". Biblioteca de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/97251>. [Consulta: 26-04-18].