Citación recomendada para este documento

Baró Porras, Francesc. "Proposta de planificació del mosaic agroforestal del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac: una priorització dels espais oberts agraris a partir d'una integració SIG-AMC (Sistemes d'Informació Geogràfica - Avaluació Multicriteri)". Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/97186>. [Consulta: 27-04-18].