To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5362

Les TIC i les transformacions de l'empresa catalana. Informe de recerca II
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
El projecte de recerca Les tecnologies de la informació i la comunicació i les transformacions de l'empresa catalana va analitzar la relació entre l'estratègia, l'organització i les pràctiques empresarials i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'empresa catalana. A partir d'una enquesta a una mostra representativa a 2.038 empreses catalanes, segmentada per branques d'activitat i per dimensió, aquesta recerca va obtenir evidència concloent del procés de construcció de l'empresa xarxa a Catalunya, com també de la relació entre la inversió i els usos de la innovació digital i el seu impacte favorable sobre la productivitat, els salaris i la competitivitat internacional de les empreses catalanes.
El proyecto de investigación Las tecnologías de la información y la comunicación y las transformaciones de la empresa catalana analiza la relación entre la estrategia, la organización y las prácticas empresariales y los usos de las tecnologías de la información y la comunicación en la empresa catalana. A partir de una encuesta en una muestra representativa a 2.038 empresas catalanas, segmentada por sectores de actividad y por dimensión, esta investigación obtuvo evidencias concluyentes del proceso de construcción de la empresa red en Catalunya, así como de la relación entre la inversión y los usos de la innovación digital y su impacto favorable sobre la productividad, los salarios y la competitividad internacional de las empresas catalanas.
The research project on information technologies and communication and the changes on the Catalan companies analyzes the relationship between strategy, organization and business practices and the uses of information and communication technologies in Catalan companies. From a survey in a representative sample of 2,038 companies in Catalonia, segmented by sector and size, this research obtained conclusive evidence of the creation process of the network company in Catalonia, as well as the relationship between investment and digital innovation applications and their positive impact on productivity, wages and international competitiveness of the Catalan companies.
2010-11-26
Business -- Technological innovations -- Catalonia
Business -- Information technology -- Catalonia
Electronic commerce -- Catalonia
Information networks -- Catalonia
Empreses -- Innovacions tecnològiques -- Catalunya
Empreses -- Tecnologia de la informació -- Catalunya
Comerç electrònic -- Catalunya
Informació, Xarxes d' -- Catalunya
Empresas -- Innovaciones tecnológicas -- Cataluña
Empresas -- Tecnología de la información -- Cataluña
Comercio electrónico -- Cataluña
Redes de información -- Cataluña
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
External research report
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal i Cusí, Pilar; Garay Tamajon, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Meseguer Artola, Antoni; Rodríguez Ardura, Inma
 

Coordination

 

Supporters