CitaciĆ³ recomanada per aquest document

Miralles i Puig, Laia ; Sancho Vinuesa, Teresa. "Internet and the Catalan Universities Network. Research report (synthesis document)". Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3). 2010. <http://hdl.handle.net/10609/277>. [Consulta: 22-06-17].