To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1283

Review of the concept of digital literacy and its implications on the study of the gender digital divide
Sáinz Ibáñez, Milagros; Castaño Collado, Cecilia; Artal Serrat, Margarita
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Gender and ICTs. GENTIC
El concepte d'alfabetització digital ha evolucionat per diverses vies al llarg del temps pel que fa a l'enfocament teòric emprat per a investigar les seves implicacions en l'estudi de la divisió digital de gènere en diversos contextos de la vida real. L'objectiu principal d'aquest document consisteix a fer servir un enfocament interdisciplinari per a analitzar algunes de les llacunes teòriques i empíriques presents en l'estudi de la divisió digital de gènere. S'analitzen alguns dels estudis empírics existents sobre aquesta qüestió i es proposen futures línies de recerca, amb l'objectiu de cobrir algunes de les llacunes en la recerca relacionada amb les implicacions de l'alfabetització digital en l'anàlisi de la divisió digital de gènere.
El concepto de alfabetización digital ha evolucionado por distintas vías a lo largo del tiempo en lo que se refiere al enfoque teórico utilizado para investigar sus implicaciones en el estudio de la división digital de género en distintos contextos de la vida real. El objetivo principal de este documento es utilizar un enfoque interdisciplinario para analizar algunas de las lagunas teóricas y empíricas en el estudio de la división digital de género. Se analizan algunos de los estudios empíricos sobre esta cuestión y se proponen futuras líneas de investigación con la intención de cubrir algunas de las lagunas relativas a las implicaciones de la alfabetización digital en el análisis de la división digital de género.
The concept of digital literacy has evolved in different ways over the years in terms of the theoretical approach used to investigate its implications in the study of the gender digital divide in different real-life contexts. The main aim of this paper is to use an interdisciplinary approach to analyze some of the theoretical and empirical gaps in the study of the gender digital divide. We review some of the empirical studies on the subject and propose future research lines in order to fill some of the research gaps with regard to the implications of digital literacy in the analysis of the gender digital divide.
2010-11-25
Electronic information resource literacy
Digital divide
Women -- Computer science
Alfabetització digital
Bretxa digital
Dones -- Informàtica
Alfabetización digital
Brecha digital
Muejeres -- Informática
© Milagros Sáinz, Cecilia Castaño and Margarita Artal, 2008. © FUOC, 2008
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Castaño Collado, Cecilia; Sáinz Ibáñez, Milagros; González-Ramos, Ana
 

Coordination

 

Supporters