Citación recomendada para este documento

Moles-Plaza, Ramón-Jordi ; Garcia Hom, Anna ; Fàbregues-Feijóo, Sergi ; Palmen, Rachel Louise. "Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament d'infraestructures de telefonia mòbil". Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3). 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1272>. [Consulta: 23-04-18].