Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1709

Política de acceso abierto a la producción científica en la Facultad de CC Geológicas de la UCM
García García, Javier
Jornadas OS-Repositorios (4as : 2010 : Barcelona)
En el marc de les accions que està portant a terme la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid per promocionar l'ús del " Archivo institucional de E-Prints Complutense" entre els seus professors i investigadors, la Biblioteca de la Facultat de Ciències Geològiques de la UCM ha posat en marxa una iniciativa, recolzada pels Serveis Centrals de la BUCM, destinada a dipositar a l'arxiu institucional de la universitat la producció científica de la Facultat. L'aspecte clau d'aquesta iniciativa consisteix a emfatitzar el pes institucional i patrimonial de la producció investigadora d'una institució i en demanar el suport de l'equip deganal del centre perquè sigui ell qui comuniqui als seus investigadors l'oportunitat de dipositar tot aquest patrimoni, fent-lo més visible i augmentant amb això el seu impacte, en el dipòsit que a l'efecte ha creat la universitat. La Biblioteca de la Facultat de Ciències Geològiques de la UCM està procedint, en conseqüència, a dipositar a l'arxiu institucional de la universitat tots aquells resultats de recerca del centre que, dins del respecte a la legalitat, sigui possible introduir sense que, fins al present, investigador algun d'aquest centre s'hagi manifestat contrari a la proposta deganal.
En el marco de las acciones que está llevando a cabo la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid para promocionar el uso del 'Archivo institucional de E-Prints Complutense' entre sus profesores e investigadores, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM ha puesto en marcha una iniciativa, apoyada por los Servicios Centrales de la BUCM, destinada a depositar en el archivo institucional de la universidad la producción científica de la Facultad. El aspecto clave de esta iniciativa consiste en enfatizar el peso institucional y patrimonial de la producción investigadora de una institución y en recabar el apoyo del equipo decanal del centro para que sea él quien comunique a sus investigadores la oportunidad de depositar todo ese acervo, haciéndolo más visible y aumentando con ello su impacto, en el repositorio que al efecto ha creado la universidad. La Biblioteca de la Facultad de CC Geológicas de la UCM está procediendo, en consecuencia, a depositar en el archivo institucional de la universidad todos aquellos resultados de investigación del centro que, dentro del respeto a la legalidad, sea posible introducir sin que, hasta el presente, investigador alguno de dicho centro se haya manifestado contrario a la propuesta decanal.
Within the framework of the actions carried out by the Library of the Universidad Complutense de Madrid to promote the use of the "Archivo institucional de E-Prints Complutense" (their institutional archive) among its teachers and researchers, the Library of the School of Geological Sciences of the UCM has launched an initiative, supported by the Central Services of the University, designed to deposit in the institutional archive of the university the scientific production of the Faculty.
25-11-2010
Universidad Complutense de Madrid
UCM
Universidad Complutense de Madrid
UCM
Universidad Complutense de Madrid
UCM
Accés obert
Acceso abierto
Open access
Open access
Information society -- Political aspects
Accés obert
Informació -- Aspectes polítics
Acceso libre
Información -- Aspectos políticos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Conference lecture
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

García García, Javier; Guney, Emre; Aragüés Peleato, Ramón; Planas Iglesias, Joan; Oliva, Baldomero