To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1280

Estat de la qüestió de l'estudi de l'aspecte lèxic : una proposta cognitiva de classficació d'esdeveniments
Coll-Florit, Marta
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Language Processing Group. LPG
Peer-reviewed
El propòsit fonamental d'aquest article és elaborar un estat de la qüestió de l'aspecte lèxic, tota aquella informació relacionada amb l'estructura temporal interna de l'esdeveniment descrit per un verb o predicat. En el nostre recorregut analitzem la problemàtica dels models tradicionals i exposem una proposta alternativa de classificació dels aspectes basada en una aproximació cognitiva. De forma crucial presentem la hipòtesi segons la qual les classes basades en els aspectes poden concebre's com a diferents focalitzacions d'un continu aspectual d'activitat-consecució-estat-consecució. Des d'aquest nou plantejament considerem que l'aspecte lèxic pot convertir-se en un criteri de gran utilitat en el procés de desambiguació semàntica i representació de sentits d'una peça lèxica verbal, una necessitat fonamental en l'àmbit del processament del llenguatge natural.
El propósito fundamental de este artículo es confeccionar un estado de la cuestión del estudio del aspecto léxico, toda aquella información relacionada con la estructura temporal interna del acontecimiento descrito por un verbo o predicado. En nuestro recorrido analizamos la problemática de los modelos tradicionales y exponemos una propuesta alternativa de clasificación aspectual basada en una aproximación cognitiva. De forma crucial, presentamos la hipótesis según la cual las clases aspectuales pueden concebirse como diferentes focalizaciones de un contínuum aspectual de actividad-consecución-estado-consecución. Desde este nuevo planteamiento, consideramos que el aspecto léxico puede convertirse en un criterio de gran utilidad en el proceso de desambiguación semántica y representación de sentidos de una pieza léxica verbal, una necesidad fundamental en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural.
The fundamental aim of this article is to draft a state of the question in the study of the Lexical Aspect, all information connected with the internal temporary structure of the occurrence described by a verb or predicate. In our paper, we will analyse the problems with traditional models and offer an alternative aspectual classification proposal based on a cognitive approach. Crucially, we will present the hypothesis according to which aspectual categories can be conceived as different points in an Activity-Achievement-State-Achievement aspectual continuum. From this new focus, we will consider that the lexical aspect may become a hugely useful criterion in the semantic disambiguity process and representation of meanings of a verbal lexical piece, an essential necessity in the field of natural language processing.
2010-11-25
Lexicology
Congnition and language
Grammar, Comparative and general
Lexicologia
Cognició i llenguatge
Gramàtica comparada i general
Lexicología
Cognición y lenguaje
Gramática comparada
© Marta Coll-Florit, 2007. © FUOC, 2007
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Aparicio, Juan; Castellón Masalles, Irene; Coll-Florit, Marta
Aparicio, Juan; Castellón Masalles, Irene; Coll-Florit, Marta
Agirre, Eneko; Rigau Claramunt, German; Castellón, Irene; Alonso, Laura; Padró, Lluís; Cuadros Oller, Montserrat; Climent Roca, Salvador; Coll-Florit, Marta
Sanz-Torrent, Mònica; Andreu Barrachina, Llorenç; Rodríguez-Ferreiro, Javier; Coll-Florit, Marta; Trueswell, John C.
 

Coordination

 

Supporters