Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5203

PERSONAL(ONTO) : Personalizing the Learning Process in Virtual Environments by means of Adaptive Formative Itineraries based on Reusable Learning Objects and Ontologies TIN2006-15107-C02
Minguillón Alfonso, Julià; Sicilia Urbán, Miguel Angel
Personalization in e-learning allows the adaptation of contents, learning strategiesand educational resources to the competencies, previous knowledge or preferences of the student. This project takes a multidisciplinary perspective for devising standards-based personalization capabilities into virtual e-learning environments, focusing on the conceptof adaptive learning itinerary, using reusable learning objects as the basis of the system and using ontologies and semantic web technologies.
La personalització en e-learning permet l'adaptació de continguts, d'estratègies d'aprenentatge i de recursos educatius a les competències, coneixements previs o preferències de l'estudiant. Aquest projecte adopta una perspectiva multidisciplinària per al desenvolupament de capacitats de personalització basades en estàndards en entorns virtuals d'aprenentatge, centrant-se en el concepte d'itinerari formatiu adaptatiu, utilitzant objectes d'aprenentatge reutilitzables com a base del sistema i usant ontologies i tecnologies de web semàntica.
La personalización en e-learning permite la adaptación de contenidos, de estrategias de aprendizaje y de recursos educativos a las competencias, conocimientos previos o preferencias del estudiante. Este proyecto adopta una perspectiva multidisciplinar para el desarrollo de capacidades de personalización basadas en estándares en entornos virtuales de aprendizaje, centrándose en el concepto de itinerario formativo adaptativo, utilizando objetos de aprendizaje reutilizables como base del sistema y usando ontologías y tecnologías de web semántica.
25-11-2010
e-learning
virtual learning environments
personalization
standards
metadata
learning object repositories
ontologies
e-learning
e-learning
entorns virtuals d'aprenentatge
entornos virtuales de aprendizaje
personalització
personalización
estàndards
estándares
metadades
metadatos
repositoris d'objectes d'aprenentatge
repositorios de objetos de aprendizaje
Educational technology
Web-based instruction
Computer-assisted instruction
Individualized instruction
Tecnologia educativa
Ensenyament virtual
Ensenyament assistit per ordinador
Ensenyament individualitzat
Tecnología educativa
Enseñanza virtual
Enseñanza asistida por ordenador
Enseñanza individualizada
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
External research report
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Minguillón Alfonso, Julià; Morató, Laura
Aibar Puentes, Eduard; Lerga Felip, Maura; Lladós Masllorenç, Josep; Meseguer Artola, Antoni; Minguillón Alfonso, Julià
Aibar Puentes, Eduard; Lerga Felip, Maura; Lladós, Josep; Meseguer Artola, Antoni; Minguillón Alfonso, Julià