Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1285

TIC, orientación al mercado e innovación de producto : un análisis empírico para la empresa catalana
Jiménez Zarco, Ana Isabel; Torrent i Sellens, Joan
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Interdisciplinary research into ICT. I2TIC
El propòsit d'aquest treball és explorar si una orientació proactiva al mercat inhibeix o potencia el desenvolupament de nous productes. Més concretament, vol establir si els factors que són antecedents i conseqüències d'aquesta orientació contribueixen en major o menor grau a discriminar entre les empreses que innoven en producte. La investigació, per a una mostra representativa de 2.038 empreses catalanes (que desenvolupen l'activitat a Catalunya i estratificades per sector d'activitat i dimensió) l'any 2003, va permetre contrastar les hipòtesis inicials i establir la relació que hi ha entre els factors analitzats en l'estudi.Dos resultats principals emergeixen de l'anàlisi. El primer és que els principis filosòfics que determinen una orientació proactiva al mercat, i també les implicacions estratègiques que aquesta té, potencien clarament el desenvolupament de nous productes per part de les empreses. El segon resultat obtingut és que el sector d'activitat a què pertany l'empresa determina el poder de cada un dels factors potenciadors.
El propósito de este trabajo es explorar si una orientación proactiva hacia el mercado inhibe o potencia el desarrollo de nuevos productos. Más concretamente, pretende establecer si los factores que son antecedentes y consecuencias de esta orientación contribuyen en mayor o menor grado a discriminar entre las empresas que innovan en producto. La investigación, para una muestra representativa de 2.038 empresas catalanas (que desarrollan su actividad en Cataluña y estratificadas por sector de actividad y dimensión) en 2003, permitió contrastar las hipótesis iniciales y establecer la relación existente entre los factores analizados en el estudio.Dos principales resultados emergen del análisis. El primero es que los principios filosóficos que determinan una orientación proactiva hacia el mercado, así como las implicaciones estratégicas que esta presenta, potencian de forma elevada el desarrollo de nuevos productos por parte de las empresas. El segundo resultado obtenido es que el sector de actividad al que pertenece la empresa determina el poder de cada uno de los factores potenciadores.
The aim of this paper is to explore whether a proactive market orientation helps or hinders development of new products. Specifically, it aims to establish whether the factors that lead to and from this orientation contribute, to a greater or lesser extent, to discriminating between companies that innovate in terms of their products. The research, on a representative sample of 2,038 Catalan companies (developing their activities in Catalonia and organised by sector and size) from 2003, allowed for the testing of the initial hypotheses and the establishing of the relationship that exists between the factors analysed in the study.Two main results emerge from the analysis: firstly, that the philosophical principles that determine a proactive market orientation, and the strategic implications that this involves, greatly strengthen development of new products by companies; and secondly, that the sector to which a given company belongs determines the strength of each of the reinforcing factors.
25-11-2010
Marketing research
Marketing -- Catalonia
Marketing -- Information technology
New products
Consumers' preferences
Competition -- Catalonia
Mercat -- Investigació
Màrqueting -- Catalunya
Màrqueting -- Tecnologia de la informació
Productes nous
Consumidors -- Preferències
Competència econòmica -- Catalunya
Mercado -- Investigación
Marketing -- Cataluña
Marketing -- Tecnología de la información
Nuevos productos
Consumidores -- Preferencias
Competencia económica -- Cataluña
© Ana Isabel Jiménez-Zarco, Joan Torrent-Sellens, 2008. © FUOC, 2008
Research paper
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal i Cusí, Pilar; Garay Tamajon, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma
Vilaseca i Requena, Jordi; Torrent i Sellens, Joan; Batalla i Busquets, Josep Maria; Cabañero Pisa, Carlos Fernando; Castillo Merino, David; Colomé i Perales, Rosa; Díaz Chao, Ángel; Ficapal-Cusí, Pilar; Garay Tamajón, Lluís; Jiménez Zarco, Ana Isabel; Lladós Masllorens, Josep; Martínez Argüelles, Maria Jesús; Meseguer Artola, Antoni; Pacheco Bernal, Carmen; Plana Erta, Dolors; Rodríguez Ardura, Inma