Recommended citation for this document

Villellas Ariño, María. "La participació de les dones en els processos de pau: les altres taules". Institut Català Internacional per la Pau. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/96888>. [Consulta: 18-12-17].