Citació recomanada per aquest document

Bieri, Franziska. "The Quest for Regulating the Global Diamond Trade". Institut Català Internacional per la Pau. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/96771>. [Consulta: 17-03-18].