Recommended citation for this document

Molins Amat, Joan Andreu. "Automatització del control i monitorització d'un sistema d'aquacultura". Casas Piedrafita, Óscar. 2009. <http://hdl.handle.net/2099.1/4714>. [Consulta: 06-07-15].