Citación recomendada para este documento

Pérez Ramírez, Meritxell ; Martínez García, Marian. "Avaluació de programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat en delictes de violència de gènere". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/92737>. [Consulta: 27-04-18].