Citació recomanada per aquest document

Domingo Olive, Francesc ; Roselló Martínez, Albert. "Full informatiu. Cultius extensius - Juliol 2008". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/9193>. [Consulta: 17-03-18].