Citació recomanada per aquest document

Walker, Jenny. "OpenURL i l'enllaçat SFX". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2003. <http://hdl.handle.net/2072/9102>. [Consulta: 22-01-18].