El propòsit del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de la UAB és servir de plataforma per a la formació de grups de recerca interdisciplinaris i interuniversitaris, nacionals i internacionals, que desitgin iniciar i desenvolupar estudis culturals des de diverses perspectives, tant les que analitzen les implicacions que les noves tecnologies tenen en la societat, com les que investiguen la producció i el consum contemporani dels referents culturals.