Citación recomendada para este documento

Aletà i Soler, Neus ; Vilanova Subirats, Antoni ; Piqué i Nicolau, Míriam ; Coello Gómez, Jaime. "Frondoses nobles: materials vegetals i tècniques de maneig per a la producció de fusta de qualitat". IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/8982>. [Consulta: 28-03-17].