To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1072

Internet i les multinacionals europees a l'Àsia Oriental
Grifoll, Josep
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest document identifica quins són els valors culturals (en forma d'imatges gràfiques) que fan servir les multinacionals europees en les pàgines web que adrecen als mercats de l'Àsia oriental. Rebat, per al cas estudiat, l'ús d'estratègies comunicatives adaptades a entorns culturals concrets com l'asiàtic i posa de manifest el poder de les multinacionals en la transmissió dels seus valors.
Este papel identifica cuáles son los valores culturales (en forma de imágenes gráficas) que son usados por las multinacionales europeas en las páginas web que dirigen a los mercados de Asia oriental. Rebate, para el caso estudiado, el uso de estrategias comunicativas adaptadas a entornos culturales concretos como el asiático y pone de manifiesto el poder de las multinacionales en la transmisión de sus valores.
This paper identifies which cultural values (in the form of graphic images) are used by European multinational corporations in web pages directed at East Asian markets and questions, for the case under study, the use of communicative strategies adapted to specific cultural environments, such as the Asian one, revealing the power of multinationals in transmission of their values.
2010-09-20
Asia
Business Firms
Communication in Business
Àsia
Empreses
Comunicació en l'empresa
Asia
Empresas
Comunicación en la empresa
© Josep Grifoll. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra perqualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, eltractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançantlloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei dePropietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters