To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1071

Catalunya i la Comunitat de Madrid com a pols d'atracció de la inversió estrangera directa procedent de l'Asia Oriental (1996-2004)
Grifoll, Josep
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest document descriu els valors d'inversió estrangera directa de l'Àsia oriental a escala mundial durant el període 1996-2004, per a valorar la dimensió d'aquest tipus d'inversió a Catalunya i a Madrid. Relaciona els valors d'aquesta inversió amb les taxes de comerç exterior amb l'Àsia oriental i amb els valors d'immigració asiàtica a Catalunya i a Madrid.
Este documento describe los valores de inversión extranjera directa de Asia oriental en el ámbito mundial durante el periodo 1996-2004, con el fin de valorar la dimensión de este tipo de inversión en Cataluña y Madrid. Y relaciona los valores de esta inversión con las tasas de comercio exterior con Asia oriental y con los valores de inmigración asiática en Cataluña y Madrid.
This paper describes the values of direct foreign investment from East Asia on a worldwide level during the period 1996-2004 in order to assess the importance of this type of investment in Catalonia and in Madrid, and relates the value of this investment with the level of foreign trade with East Asia and with the rates of Asian immigration in Catalonia and in Madrid.
2010-09-20
Investments
Asia
Economy
Catalonia
Japan
Inversions
Àsia
Economia
Catalunya
Japó
Inversiones
Asia
Economía
Cataluña
Japón
© Josep Grifoll. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra perqualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, eltractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançantlloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei dePropietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

Related documents

 

Coordination

 

Supporters