Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1070

Japón ante un conflicto militar entre Estados Unidos y China en el estrecho de Taiwán
Núñez Fernández, David
Universitat Oberta de Catalunya
Treball d'investigació que ha consistit a analitzar si, prenent com a base els acords de seguretat entre el Japó i els Estats Units, en cas que actualment esclatés un conflicte armat entre Taiwan i la Xina (independentment de qui en sigui el responsable), i els Estats Units intervinguessin en defensa o ajuda de Taiwan, el Japó estaria jurídicament obligat a oferir la seva col·laboració al país nord-americà.
Trabajo de investigación que ha consistido en analizar si, con la base de los acuerdos de seguridad existentes entre Japón y Estados Unidos, en caso de estallar actualmente un conflicto armado entre Taiwán y China (independientemente de quién fuera el responsable), y en caso de que Estados Unidos interviniese en defensa o apoyo de Taiwán, Japón estaría jurídicamente obligado a ofrecer su colaboración al país norteamericano.
Research study consisting of analysis of whether, on the basis of existing security agreements between Japan and the United States, in the case of an armed conflict actually breaking out between Taiwan and China (independently of who was responsible), and in the case that the United States should intervene in defense or support of Taiwan, Japan would be legally obligated to offer their collaboration to America.
20-09-2010
Conflicts
Japan
United States of America
International Treaties
Conflictes
Japó
Estats Units d'Amèrica
Tractats internacionals
Conflictos
Japón
Estados Unidos de América
Tratados internacionales
© David Núñez Fernández. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem