Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/2341

GATD : una eina simplificada per la gestió de les actuacions tècniques a domicili
Tejero Garcés, Jordi
Universitat Oberta de Catalunya
Treball de fi de carrera de Enginyeria Tècnica de Sistemes d'en Jordi Tejero. Consisteix en el desenvolupament d'una eina, força simplificada, per a gestionar les actuacions a domicili d'una empresa de serveis tècnics, com pot ser una lampisteria.El producte és una aplicació web desenvolupada integrament amb els recursos que proporciona el servidor d'aplicacions GlassFish v3, de Sun. En particular, empra EJB 3, Java Server Faces 2 i JavaDb (Derby) com a SGBD.A més de l'executable, el producte inclou el codi font Java, el projecte Eclipse amb que s'ha desenvolupat, la documentació JavaDoc, una breu guia pels usuaris i el resultat de les proves realitzades.A banda, s'hi publica la memòria del treball i una presentació virtual en Power Point.
Technical Engineering in Computer Systems Bachelor thesis of Jordi Tejero. It involves the development of a simple tool, to manage a technical services company, such as a plumbing service.The product is a web application developed entirely with resources provided by the GlassFish v3 Application Server, Sun. In particular, using EJB 3, Java Server Faces 2 and JavaDB (Derby) and DBMS. In addition to the software, the product includes the Java source code, the Eclipse project in which it has been developed, Javadoc documentation, a brief user¿s guide and the tests results.Moreover, there are published the dissertation and a Power Point virtual presentation.
Trabajo de fin de carrera de Ingeniería Técnica de Sistemas de Jordi Tejero. Consiste en el desarrollo de una herramienta, bastante simplificada, para gestionar las actuaciones a domicilio de una empresa de servicios técnicos, como puede ser una fontanería.El producto es una aplicación web desarrollada íntegramente con los recursos que proporciona el servidor de aplicaciones GlassFish v3, de Sun. En particular, emplea EJB 3, Java Server Faces 2 y JavaDb (Derby) como SGBD.Además del ejecutable, el producto incluye el código fuente Java, el proyecto Eclipse con que se ha desarrollado, la documentación Javadoc, una breve guía para los usuarios y el resultado de las pruebas realizadas.Además, se publica la memoria del trabajo y una presentación virtual en Power Point.
16-09-2010
J2EE
Aplicació
Web
GlassFish
Java Server Faces
JSF
EJB 3
JPA
Derby
Eclipse
Java
JavaDb
J2EE
J2EE
Aplicación
Application
Web
Web
GlassFish
GlassFish
Java Server Faces
Java Server Faces
JSF
JSF
EJB 3
EJB 3
JPA
JPA
Derby
Derby
Eclipse
Eclipse
Java
Java
JavaDb
JavaDb
Application software -- Development
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Software de aplicación -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem