Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/2621

Tecnologia .NET : Hotel SPA
Bañó Richart, Manel
Universitat Oberta de Catalunya
Treball de Fi de Carrera sobre la tecnologia .NET de Microsoft. En aquest treball s'ha creat un servei WCF i una petita aplicació de consola per hostatjar-lo. Aquest servei utilitza unes classes de LINQ To SQL per accedir a la base de dades. L'aplicació HotelSpaWPF, creada amb WPF i XAML, consumeix el servei WCF per treballar amb la informació de que es disposa a la base de dades.L'aplicació d'escriptori HotelSpaWPF consta de dues parts, la part corresponent als clients de l'hotel, on podran consultar el serveis, activitats i recursos oferts així com fer peticions, inscripcions o reserves. La part d'administrador permet gestionar tota aquesta informació.
Trabajo de Fin de Carrera sobre la tecnología .NET de Microsoft. En este trabajo se ha creado un servicio WCF y una pequeña aplicación de consola para hospedarlo. Este servicio utiliza unas clases de LINQ To SQL para acceder a la base de datos. La aplicación HotelSpaWPF, creada con WPF y XAML, consume el servicio WCF para trabajar con la información de que se dispone en la base de datos.La aplicación de escritorio HotelSpaWPF consta de dos partes, la parte correspondiente a los clientes del hotel, donde podrán consultar los servicios, actividades y recursos ofertados así como hacer peticiones, inscripciones o reservas. La parte de administrador permite gestionar toda esta información.
Bachelor thesis based on the Microsoft .NET technology. In this paper we have created a WCF service and a console application to host it. This service uses a LINQ to SQL classes to access the database. The HotelSpaWPF application, created with WPF and XAML, consume the WCF service to work with the available information in the database.The desktop application HotelSpaWPF consists of two parts: the hotel guests environment (frontend) where they can look up at the services, activities and resources offered and that allow them to book, register or reserve them. The backend allows the administrators to manage this information.
16-09-2010
.NET
Visual Studio
Tecnologia .NET
WCF
WPF
LINQ
.NET
.NET
Visual Studio
Visual Studio
WCF
WCF
WPF
WPF
LINQ
LINQ
Microsoft .NET
Computer software -- Development
Microsoft .NET
Programari -- Desenvolupament
Microsoft .NET
Software -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem