To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/357

El camp conceptual de la metàfora. Llenguatge i pensament : La metàfora com a procés cognitiu en anglès i català. El cas de les metàfores orientacionals
Serra Camps, Maria del Alba
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest treball analitza un tipus de metàfores particulars en les llengües catalana i anglesa. En concret, les metàfores orientacionals o metàfores que es basen en analogies amb la distribució espacial i geomètrica, tant del cos humà com del món que ens envolta.
Este trabajo analiza un tipo de metáforas particulares en las lenguas catalana e inglesa. En concreto, las metáforas orientacionales o metáforas que se basan en analogías con la distribución espacial y geométrica, tanto del cuerpo humano como del mundo que nos rodea.
This work analyses a type of metaphor particular to Catalan and English. More specifically, orientational metaphors or metaphors based on analogies of spatial or geometric distribution, such as the human body or the world around us.
2010-09-01
© Ma Alba Serra Camps. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters