Citació recomanada per aquest document

Bach, Carme ; Saurí Colomer, Roser ; Vivaldi, Jordi ; Cabré Castellví, M. Teresa. "El Corpus de l'IULA: descripció". 1997. <http://hdl.handle.net/2072/76>. [Consulta: 24-04-18].