Recommended citation for this document

Buey Casaus, Eduardo. "Análisis de viabilidad técnica-económica del parque eólico Altos de Peralta". Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria d'Organització Industrial. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/68409>. [Consulta: 25-05-16].