Recommended citation for this document

Bargalló, Teresa ; Ferré, Blanca. "Recursos digitals a la URV : ús actual i estratègies de futur". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2005. <http://hdl.handle.net/2072/67684>. [Consulta: 25-11-17].