Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1093

Una aproximació a l'alfabetització digital en l'àmbit educatiu no universitari de Catalunya (a partir de la recerca PIC escoles de la UOC)
López Bosque, Pilar
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest treball s'estructura en tres parts. En la primera hi ha el projecte de treball. La segona part vol reflectir tot el marc conceptual elaborat i reelaborat amb profunditat entorn de la recerca, el qual és necessari per a estructurar, entendre i autoavaluar-la. El marc conceptual se centra bàsicament en tres aspectes: en primer lloc, el mètode de recerca emprat en la recerca PIC a les escoles; en segon lloc, l'evolució de les tecnologies en l'ensenyament paral·lelament a la mateixa concepció de l'ensenyament-aprenentatge, i, com a conseqüència dels dos anteriors, finalment, s'hi analitza l'evolució del concepte d'alfabetització, concretant l'estudi en l'alfabetització digital, com també la possibilitat ampliada per a les TIC de fomentar l'aprenentatge col·laboratiu. La tercera part del treball analitza la funció social de l'escola en la societat del coneixement.
El presente trabajo se estructura en tres partes. La primera contiene el proyecto de trabajo. La segunda parte pretende reflejar el marco conceptual elaborado y reelaborado con profundidad alrededor de la investigación, que es necesario para estructurar, entender y autoevaluarla. El marco conceptual se centra básicamente en tres aspectos: en primer lugar, el método de investigación utilizado en la investigación PIC en las escuelas; en segundo lugar, la evolución de las tecnologías en la enseñanza paralelamente a la misma concepción de la enseñanza-aprendizaje, y, como tercer y último aspecto, consecuencia de los dos anteriores, se analiza la evolución del concepto de alfabetización, concretando el estudio en la alfabetización digital, así como la posibilidad ampliada para las TIC de fomentar el aprendizaje colaborativo. La tercera parte del trabajo analiza la función social de la escuela en la sociedad del conocimiento.
This project is structured in three parts. The first is the work project. The second part sets out to reflect the entire conceptual framework studied in-depth, created and recreated around the research, and which is necessary for structuring, understanding and self-assessing it. I will focus the conceptual framework in three basic aspects: in the first place, the research method used in the schools PIC research; then, the evolution of the technologies in teaching parallel to the conception itself of teaching/learning, also as a consequence of the previous two I will analyze the evolution of the concept of literacy, focusing on digital literacy and the possibility increased by ICT of fostering collaborative learning; and, thirdly, I will analyze the social function of the school in the knowledge society.
10-06-2010
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1093
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem