Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1262

Prevención de la violencia
Garabito Ramos, María José
Universitat Oberta de Catalunya
Descripció de la intervenció duta a terme a l'IES Breamo de la Corunya, l'objectiu general de la qual era la prevenció de la violència escolar. Aquest objectiu es concreta en l'elaboració d'un protocol d'actuació de cara a la seva consecució: protocol d'actuació preventiva (primària), de detecció primerenca (secundària) i d'actuació pal·liativa (terciària).
Descripción de la intervención realizada en el IES Breamo de La Coruña, cuyo objetivo general fue la prevención de la violencia escolar. Dicho objetivo se concreta en la elaboración de un protocolo de actuación de cara a su consecución: protocolo de actuación preventiva (primaria), de detección temprana (secundaria) y de actuación paliativa (terciaria).
Description of the intervention carried out in the IES Breamo (secondary school) in La Coruña, whose overall objective was prevention of school violence. Attainment of this objective is manifested in elaboration of the action protocol consisting of: preventive action (primary), early detection (secondary) and palliative action (tertiary).
Given the diversity of theories on school dropout and its relationship with intelligence, this paper analyses a primary education class group. It is focused on verifying or rejecting some of the classic theories about the success and/or school dropout and how to predict it, explicitly IQ.
10-06-2010
Prevention
Teenagers
Education
Violència escolar
Prevenció
Adolescents
Educació
Violencia escolar
Prevención
Adolescentes
Educación
© María José Garabito Ramos. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem