Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/941

Construcción de un SIG para la Gestión de Explotación de Recursos del Subsuelo
Ramírez Jiménez, Miguel
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest Treball final de carrera (TFC) és una implantació d'una solució SIG, amb l¿objectiu d¿ajudar a prendre decisions en l'explotació de recursos del subsòl, dit d'una altra manera, una eina de suport per valorar quines són les parcel·les del terreny òptimes per iniciar la seva explotació. El Treball es divideix en dues parts, una teòrica i una altra pràctica. La part teòrica consisteix en l'estudi de les característiques fonamentals d'un SIG, a més d'un estudi pràctic dels aspectes generals del programa gvSIG. La part pràctica consisteix en el desenvolupament d'una solució SIG amb la finalitat de donar resposta als objectius proposats en aquest Treball final de carrera.
Este Trabajo final de carrera (TFC) es una implantación de una solución SIG, cuyo objetivo es ayudar a tomar decisiones en la explotación de recursos del subsuelo, dicho de otra manera, una herramienta de apoyo para valorar cuáles son las parcelas del terreno óptimas para iniciar su explotación.El Trabajo se divide en dos partes, una teórica y otra práctica. La parte teórica consiste en el estudio de las características fundamentales de un SIG, además de un estudio práctico de los aspectos generales del programa gvSIG. La parte práctica consiste en el desarrollo de una solución SIG con la finalidad de dar respuesta a los objetivos propuestos en éste Trabajo final de carrera.
This final degree project is an implantation of an GIS solution, the aim of which is to help make decisions in the exploitation of subsoil resources, or in other words, a support tool for assessing which are the optimal plots of land to begin their exploitation.The work is divided into two parts, one theoretical and one practical. The theoretical part consists of the study of the basic characteristics of a GIS, in addition to a practical study of the general aspects of the program gvSIG. The practical part consists of the development of a GIS solution for the purpose of responding to the objectives set out in this final degree project.
10-06-2010
Electronic data processing
Application software
Geographic information systems
Informàtica
Programari d'aplicació
Sistemes d'informació geogràfica
Informática
Software de aplicación
Sistemas de información geográfica
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/941
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem