Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/789

El joc del TERCETI : una unitat didàctica multimèdia sobre GNU/LINUX amb suport DVB-MHP i SCORM.
Darder Negre, Sebastià
Universitat Oberta de Catalunya
Fent ús del programari lliure s'ha generat la unitat didàctica del joc del terceti per a la televisió digital interactiva i s'ha desada en format SCORM. La facilitat d'ús del comandament a distància fa possible practicar un tipus de t-learning fonamentat en l'edutainment (education+entertaiment) i provoca que el teleespectador passiu passi a ser un "teleusuari" més actiu.
Haciendo uso del software libre, se ha generado la unidad didáctica del juego Terceti para la televisión digital interactiva, y se ha guardado en formato SCORM. La facilidad de uso del mando a distancia hace posible practicar un tipo de t-learning fundamentado en la edutainment (education+entertaiment) y provoca que el teleespectador pasivo pase a ser un ¿teleusuario¿ más activo.
Making use of free software, a didactic unit of the game Terceti was generated for interactive digital television, and was saved in SCORM format. The ease of use of the remote control makes it possible to practice a kind of t-learning based on edutainment (education + entertainment) and causes the passive television viewer to become a more active ¿tele-user¿.
10-06-2010
Electronic data processing
Education and Leisure
Education and Technology
Informàtica
Educació i lleure
Educació i tecnologia
Informática
Educación y ocio
Educación y tecnología
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/legalcode.ca
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem