Recommended citation for this document

Fernández Serra, Joan Daniel. "Gestió de devolucions de material". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/649>. [Consulta: 20-11-17].