Citación recomendada para este documento

Fernández Serra, Joan Daniel. "Gestió de devolucions de material". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/649>. [Consulta: 22-04-18].