Recommended citation for this document

Blanco Andrés, Pedro José. "Bases de datos Multimedia". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/643>. [Consulta: 18-01-18].