Recommended citation for this document

Martinez Saez, Jorge. "Creació d'un CD-Live LINUX UOC". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/603>. [Consulta: 18-01-18].