Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/499

Anàlisi. Disseny i implementació d'una utilitat de Workflow aplicat a una web de gestió d'un centre de Reclamacions i Queixes mitjançant J2EE : una solució amb Struts i EJBs
Balagué Sans, Jaume
Universitat Oberta de Catalunya
El treball final de carrera està compost de l¿anàlisi, disseny i implementació d'una utilitat de Workflow que dóna servei a una web per gestionar les reclamacions i queixes d'una empresa. La part del Workflow s'ha pensat per ser totalment configurable a les particularitats d'un determinat aplicatiu i per donar servei a tantes aplicacions com faci falta simultàniament.L'anàlisi i el disseny s'han basat en la metodologia UML dins el paradigma de l'Orientació a Objectes juntament amb diversos patrons de disseny com pot ser el MVC que ha permès separar completament la lògica de negoci (Workflow) de la presentació (Web). Per les 2 parts: Workflow i web s¿ha fet ús d'una arquitectura distribuïda.
El trabajo final de carrera está compuesto del análisis, diseño e implementación de una utilidad de Workflow que da servicio a una web para gestionar las reclamaciones y quejas de una empresa. La parte del Workflow se ha pensado para ser totalmente configurable a las particularidades de un determinado aplicativo y para dar servicio a tantas aplicaciones como haga falta simultáneamente.El análisis y el diseño se han basado en la metodología UML dentro del paradigma de la Orientación a Objetos junto con diversos patrones de diseño como puede ser el MVC que ha permitido separar completamente la lógica de negocio (Workflow) de la presentación (Web). Para ambas partes: Workflow y web se ha hecho uso de una arquitectura distribuida.
The final degree project is composed of analysis, design and implementation of a Workflow utility that provides service to a web for handling a company¿s claims and complaints. The Workflow part has been designed to be fully configurable to the characteristics of a given application and to provide service simultaneously to as many applications as is necessary.The analysis and design are based on UML methodology within the object-orientation paradigm together with various design patterns such as MVC that have allowed complete separation of business logic (Workflow) from presentation (Web). For both parts: Workflow and web made use of distributed architecture.
10-06-2010
Computer software -- Development
Web site development -- J2EE
Workflow
Claims
Programari -- Desenvolupament
Pàgines web -- Desenvolupament -- J2EE
Cicle de treball
Reclamacions
Software -- Desarrollo
Páginas web -- Desarrollo -- J2EE
Flujo de trabajo
Reclamaciones
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/499
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem